13 มกราคม 2564 | 17:54 น.

เข้าพบ คุณมีชัย วีระไวทยะ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และหารือแนวทางความร่วมมือ

12 มกราคม 2564 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อม คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ คุณเบญจมาส  โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ เข้าพบ คุณมีชัย วีระไวทยะ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่