ขณะนี้ ห้องสมุดอยู่ในระหว่างปรับปรุง

    สอบถามรายละเอียดได้ที่
  • โทร. 02-5033333 ต่อ 202
  • อีเมล: lib@tei.or.th