ทางสถาบันได้ปรับปรุงห้องสมุดให้มีมุมกาแฟ และมุมสินค้า eco product เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับฉลากเขียว และฉลากลดคาร์บอน เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการและได้รู้จักสถาบัน จากแนวคิดที่จะมีร้านกาแฟในอาคาร ทางสถาบันได้ผนึกกำลังร่วมกับ อินทนิล โดยบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยมีแนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วัสดุที่ใช้ตกแต่งและอุปกรณ์ ตลอดจนวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

เปิดบริการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 7.00 - 17.00 น.

    สอบถามรายละเอียดได้ที่
  • โทร. 02-5033333 ต่อ 202
  • อีเมล: lib@tei.or.th

 

Green Society
กรุณาเลือกปี: