ดร. อำไพ หรคุณารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย