รายละเอียดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม   >>  ส่วนฝึกอบรม   >> หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน 
   
 

 

 

หลักสูตร "ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม"
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 1,200 บาท / ท่าน **สถานที่อบรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ โรงแรม**
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม : เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเป็นพนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 62 3 ก.พ. 60 โรงแรม/TEI
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 63 20 เม.ย. 60 โรงแรม/TEI
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 64 17 พ.ค. 60 โรงแรม/TEI
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 65 5 ก.ค. 60 โรงแรม/TEI
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 66 27 ก.ย. 60 โรงแรม/TEI
  ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 67 10 พ.ย. 60 โรงแรม/TEI  

 

หลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ"
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 6,000 บาท / ท่าน **สถานที่อบรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ โรงแรม**
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม : สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) เท่านั้น
  หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร

สถานที่

ผลสอบ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 40 13-17 มี.ค. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 41 5-9 มิ.ย. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 42 4-8 ก.ย. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 43 20-24 พ.ย. 60เลื่อนเป็น
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60
โรงแรม/TEI  
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 39 24-28 เม.ย. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 40 17-21 ก.ค. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 41 2-6 ต.ค. 60 โรงแรม/TEI
  ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 39 27-31 มี.ค. 60 โรงแรม/TEI
  ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 40 26-30 มิ.ย. 60 โรงแรม/TEI
  ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 41 18-22 ก.ย. 60 โรงแรม/TEI

 

หลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ"
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 2,500 บาท / ท่าน **สถานที่อบรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ โรงแรม**
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม : สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3
  หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 69 16-17 ก.พ. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 70 22-23 พ.ค. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 71

26-27 ก.ค. 60 เลื่อนเป็น
3-4 ส.ค. 60

โรงแรม/TEI
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 72 12-13 ต.ค. 60 เลื่อนเป็น
19-20 ต.ค. 60
โรงแรม/TEI
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 73 27-28 พ.ย. 60 โรงแรม/TEI  
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 65 22-23 ก.พ. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 66 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 67 9-10 ส.ค. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 68 30-31 ต.ค. 60 เลื่อนเป็น
6-7 พ.ย. 60
โรงแรม/TEI  
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 63 28 ก.พ.-1 มี.ค. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 64 15-16 มิ.ย. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 65 24-25 ส.ค. 60 โรงแรม/TEI
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 66 15-16 พ.ย. 60 โรงแรม/TEI  

 

 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา