ท่านใดสนใจเข้าร่วม โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” (Dow Chemical for Sustainable Industry)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

02 503 3333 ต่อ 515, 527, 207, 203, 504, 531, 517
02 504 4826-8 , 02 503 3333 ต่อ 241
dowtei.lean@gmail.com
https://www.facebook.com/dow.tei    /   https://www.facebook.com/DowChemicalforSustainableIndustry
http://www.tei.or.th/trainingdow

Lean Management for Environment
Copyright TEI All rights reserved.