ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >>  CDM in Thailand for FY2011, Phase 7  >>  
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา Capacity Building Workshop on Programme of Activities (PoA) and New Market Mechanisms
   

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา Capacity Building Workshop on Programme of Activities (PoA) and New Market Mechanisms


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

Jointly Organized by
Thailand Environment Institute (TEI)
Institute for Global Environmental Strategies (IGES)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) (Public Organization)

Date: 17 February, 2012
Training Room, Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization),
Auditorium B, Government Office Complex, Bangkok

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ร่วมกับ Institute for Global Environmental Strategies (IGES) ประเทศญี่ปุ่น และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดสัมมนา Capacity Building Workshop on Programme of Activities (PoA) and New Market Mechanisms โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้วยการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบการรวมโครงการตามแผนงาน (CDM-PoA) ตลอดจนผลการเจรจาระดับเวทีโลก และ สถานการณ์และทิศทาง รวมทั้งกรณีศึกษาโครงการ CDM-PoA ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกใหม่ที่อาจเกิดขึ้น หลังปี ค.ศ. 2012 และการพัฒนาการโครงการ CDM-PoA เข้าสู่กลไกใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษาของประเทศไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่างๆในลักษณะ CDM-PoA ภายใต้กรอบการ ดำเนินการตามกลไกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

Session Topic and Speaker
Session 1 Status of International Negotiation on Market Mechanisms (Q&A)
Presented by Ms. Nozomi Okubo
Researcher, Institute for Global Environmental Strategies (IGES)
Session 2 Overview of CDM-PoA (Q&A)
Presented by Ms. Miaomiao Zhang
Researcher, Institute for Global Environmental Strategies (IGES)
Session 3 Status and Trend of CDM-PoA in Thailand (Q&A)
Presented by Ms. Bongkoch Kittisompun
Director of Review and Monitoring Office, Thailand Greenhouse Gas  Management Organization, TGO
Session 4 New Developments of a New Market Mechanism (Q&A)
Presented by Ms. Nozomi Okubo
Researcher, Institute for Global Environmental Strategies (IGES)
Session 5 MRV Guideline and Methodologies in Thailand (Q&A)
Presented by: Dr. Namphung Vongvanich
Researcher, Thailand Environment Institute, TEI
Session 6 Carbon Footprint for Tourism Industry: A case study for Samui Island (Q&A)
Presented by: Ms. Pongtip Thiengburanathum
Carbon Finance consultant for the World Bank
 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา