ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >>  CDM in Thailand for FY2011, Phase 8  >>  Toward Domestic MRV Development in New Market Mechanisms in Thailand

   

  Toward Domestic MRV Development in New Market Mechanisms in Thailand


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

Toward Domestic MRV Development in New Market Mechanisms in Thailand
Jointly Organized by
Thailand Environment Institute (TEI)
Institute for Global Environmental Strategies (IGES)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) (Public Organization)

12:30-13:00

13:00-13:10

 • Dr. Yasushi Ninomiya
  Director, Market Mechanism Group,
  Institute for Global Environmental Strategies (IGES)
 • Ms. Bongkoch Kittisompun
  Director of Approval and Monitoring Office,
  Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO)
 • Mr. Sirithan Pairoj-boriboon  
  Advisor, Thailand Environment Institute (TEI)        

13:10-13:40

Green Climate Fund : Implication to Thailand (Q&A)

13:40-14:40

Panel Discussion: Can Technology Transfer in Thailand be related to MRV?

Moderated by; Mr. Sirithan Pairoj-boriboon  
Advisor, Thailand Environment Institute (TEI)        

14:50-16:15

Panel Discussion : Toward Domestic MRV Development in New Market Mechanisms

Moderated by; Mr. Sirithan Pairoj-boriboon
Advisor, Thailand Environment Institute (TEI)

Download : Agenda

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

 

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา