ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   >>  ALGAS (Mitigation Option in Energy Sector)
   

 

ALGAS (Mitigation Option in Energy Sector)กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

The Overall Objective of the ALGAS Project is to assist participating countries from the Asian region to reduce the rate of greenhouse gasses. The aims are to improve mutual understanding asn estimates of the sources of GHG emissions and the adverse impacts of climate change; to assess the options for reducing sources of GHGs and adaptating to climate change; and to identify and implement cost-effective opportunitures for limiting its GHG emissions, increasing GHG sinks and mitigating any potential adverse impacts of climate change. Reducing the intensity of GHG emission while increasing economic development will require increasing the effciency of energy use, reducing the heavy dependence of the region on fossil fuels, reducing the destruction of forest reserves and improveing agricultural practices to reducer methane emissions. Having reliable information on the sosurces, sinks, and dynamics of GHG emissions is a nessary precursor to formulating the sound policies and strategies for reducing GHG emissions.

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา