ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   >>  พัฒนาระบบติดตามประเมินผล (Monitoring) การดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
   

  โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล (Monitoring) การดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

พัฒนาระบบงานติดตามประเมินผลโครงการ โดยศึกษาข้อมูลโครงการที่ได้รับคำรับรองจาก อบก. เพื่อกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิธีการคัดกรองเพื่อระบุโครงการที่จำเป็นต้องออกเยี่ยมภาคสนาม รวมทั้งพัฒนา ทดสอบ และเสนอแนวทางการบริหารระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลกระทบต่อสังคม::

มีระบบในการติดตามและประเมินผลโครงการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

ผู้สนับสนุนโครงการ::

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณภัทรันดา แสงมหะหมัด

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา