ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >>  National Inventory of Greenhouse Gases (GHGs) not covered by the Montreal Protocol
   

  National Inventory of Greenhouse Gases (GHGs) not covered by the Montreal Protocol


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

Greenhouse gases which are not covered by the Montreal Protocol include carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO), methane (CH4), nitros oxide (NO) and non-methane volatile organic carbon. As a signatory country of the Climate Change Convention, the Thai government is obligated to develop the national inventories of GHGs not covered by the Montreal Protocol. While emission factor from other countries are available, they are neither sufficient nor suitable for application in Thailand because of amount of GHGs emitted in Thailand, the Office of Environmental Policy and Planing has supported TEI to conduct the research of baseline data for developing more comprehensive and reliable national inventories.

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2538 - 2539

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา