ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   >>  Preparation of a Report on Climate Technology Initiative (CTI) Activities in Thailand (MITI/ICETT)
   

 

Preparation of a Report on Climate Technology Initiative (CTI) Activities in Thailand (MITI/ICETT)กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

The project will be financed by MITI (Government of Japan) through the International Center of Environmental Technology Transfer (ICETT). Based on TEI’s enthusiastic involvement in GHG emission reduction activities in Thailand, the aim is to assist in developing a report on the present condition and future prospect of CTI related activities in Thailand with regard to any possible measures to make international cooperative activities more efficient in terms of CTI related technology development, transfer and diffusion, in energy and industrial sector in Thailand.

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา