ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   >>  Policy for Reforestation Promotion
   

  Policy for Reforestation Promotion


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

The project is funded by the Office of Juridical Council and Advance Agro Co., Ltd. This is an intensive field studies. The objectives of study are : 1 to investigate the possibility of small holders planting fast growing trees as compared to alternative crops, 2 to identify the incentives needed for mediumscale tree planters and large commercial planters in planting fast growing tree species, 3 to evaluate the effectiveness of the Reforestation Promotion Act and suggest necessary amendments, 4 to identify the constraints being faced in tree marketing; i.e. buying and selling , cutting, shipping ect, 5 to examine the tree planting of the pulp and paper industry i.e. planting on their own plot, contract out to small holder, or buying from the market, 6 to investigate the possibility of confirming the acceptance of fast growing eucalyptus trees as a promotable and suitable agricultural crop for Thailand, 7 to investigate the possibility of establishing a areforestation policy that will allow qualified private sector management of public land to achieve more rapid reforestation

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2537 - 2538

ผู้สนับสนุนโครงการ::

Advance Agro Public Company Limited

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา