ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   >>  Thailand Country Study on Climate Change
   

 

Thailand Country Study on Climate Changeกำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

Thailand Country Study on Climate Change project is part of the US government's Country Study Project funded by the United States Environmental Protection Agency (USEPA) through the Office of Environmental Planning (OEPP) in Thailand. The primary objectives of the project include the design of a pragmatic action plan and database for Thailand to respond to climate change, and to strengthen the capacity of government institutions for implementing key aspects of a national action plan.

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา