ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >>  เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2
   

  โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระยะที่ 2 (ACCCRN phase2)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

โครงการมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข่าใจและตระหนักในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยกระดับขีดความสามารถของเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการของเมืองหาดใหญ่ และเชียงราย รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับเมืองและสร้างเครือจ่ายเมืองทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และประสบการณ์ดำเนินงาน และขยายผลไปยังเมืองหรือประเทศอื่นต่อไป

ผลกระทบต่อสังคม::

ชุมชนเมืองมีความตระหนักถึงเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ธันวาคม 2552 – ตุลาคม 2553
ขอขยายเวลาถึง พฤษภาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา

 
 
 
 
www.thaicity-climate.org
<รายละเอียดเพิ่มเติม>
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา