ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   >>  ฉลากลดคาร์บอน
   

 

โครงการฉลากลดคาร์บอน

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน)กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ประเมินค่าการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนและเปรียบเทียบกับเกณฑ์กลางเพื่อดูว่าผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์กลางที่ทางอบก.และสสท.กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อจัดทำเป็นรายงานเสนอผลการประเมินต่อคณะทำงานทางด้านเทคนิคการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้ทำการตรวจสอบข้อมูลและวิธีการประเมิน  หลังจากนั้นจึงยื่นเสนอผลการประเมินต่อคณะทำงานส่งเสริมการใช้ฉลากเพื่อขออนุมัติการใช้ฉลากให้กับผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสังคม::

เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงมากขึ้นจึงส่งผลให้ฉลากลดคาร์บอนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูล เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ เพื่อหน่วยงานจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 139 ผลิตภัณฑ์ จาก 31 บริษัท

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2551

ผู้สนับสนุนโครงการ::

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

ดร.น้ำผึ้ง วงษ์วานิช

 
 
 
 
 
www.tei.or.th/carbonreductionlabel
<รายละเอียดเพิ่มเติม>
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน / ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมงานสัมมนา "เปิดโลกกว้าง ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดสีเขียว" (สัมมนาฟรี)
: 6 พฤศจิกายน 2555 หมดเขตรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 2555

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา