ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >>  CDM in Thailand for FY2011, Phase 7
   

  CDM in Thailand for FY2011, Phase 7


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

The objectives of the activities in Thailand in FY 2011 are:

  1. To support the establishment of a new market mechanisms including T-VETS and T-VER
  2. To assist the accreditation and strengthen the capacity of potential Thai Designated Operational Entities (DOEs)
  3. To strengthen capacity of key stakeholder involved in low carbon cities to reduce greenhouse gas (GHG) emissions
  4. To support the establishment of TVETS/TVER

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณภัทรา ศรีสุทธิวรกุล

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา Capacity Building Workshop on Programme of Activities (PoA) and New Market Mechanisms
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา