ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >>  CDM in Thailand for FY2011, Phase 8
   

  CDM in Thailand for FY2011, Phase 8


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

IGES MRV Capacity Building for the Establishment of New Market Mechanisms in Thailand for FY2012

The objectives of the activities in Thailand in FY 2012 are:

  1. To support the establishment of new market mechanisms including Thailand Voluntary Emissions Trading Scheme(TVERS) and Thailand Voluntary Emissions Reduction(T-VER) though capacity building of potential participants
  2. To conduct MRV on GHG emission reduction activities for development of MRV methodologies to be utilized in new market mechanisms

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณภัทรา ศรีสุทธิวรกุล

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ
การสัมมนา

Toward Domestic MRV Development in New Market Mechanisms in Thailand

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

 

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา