ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >>  โครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
   

  โครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities: M-BRACE)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับเมือง เทศบาลและท้องถิ่นในประเทศไทย มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2554 –2557

ผู้สนับสนุนโครงการ::

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา

 
 
 
 
www.thaicity-climate.org
<รายละเอียดเพิ่มเติม>
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา