ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >>  โครงการสนับสนุนเมืองในการรับมือกับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
   

 

โครงการสนับสนุนเมืองในการรับมือกับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

โครงการมุ่งเน้นศึกษาและสังเคราะห์บทเรียนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน ในการพัฒนาการดำเนินโครงการนำร่องด้านการปรับตัวเพื่อรับมือกับความผันผวนเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และเพื่อศึกษาและสังเคราะห์บทเรียนการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการการรับมือกับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบต่อสังคม::

คณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับเมืองและส่วนกลาง ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการเบื้องต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน::

15 สิงหาคม 2553 ถึง 14 สิงหาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา

 

 

 

 

www.greennet.or.th/climate
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา