ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา  >>  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทย ปีที่ 4
   

 

โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทย ปีที่ 4


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

  • โครงการผลักดันการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นต่อไป
  • ใช้หลักการ/แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Earth Charter และ ESD โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลกระทบต่อสังคม::

ผลการดำเนินงานมุ่งให้โรงเรียนมีแนวคิดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมมิติของสังคมและเศรษฐกิจและสามารถเชื่อมโยงสู่การปลูกฝังแนวคิดการพัฒนที่ยั่งยืนให้กับเยาวชนได้

ระยะเวลาดำเนินงาน::

พฤศจิกายน 2554 - กรกฎาคม 2555 (ปีที่ 4)

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ACCU Japan

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณกชกร วิสุทธิวสุธาร

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา