ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา   >>  โตโยต้าเกตเวย์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง...สู่โรงเรียน
   

 

โครงการโตโยต้าเกตเวย์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง...สู่โรงเรียน


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการฯ เน้นการกระตุ้นให้โรงเรียนต้นแบบนำร่อง (4 โรงเรียน) รุ่นที่ 1 ใน จ.ฉะเชิงเทรา คือ โรงเรียนบ้านหนองสทิต โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ โรงเรียนวัดวังเย็น และโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ เกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการเสริมประสบการณ์ของผู้บริหารและครูในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  2. การปฏิบัติงานในโครงการของโรงเรียนทำให้เกิดความเข้าใจและความตระหนัก สร้างพลังให้กับบุคลากรและนักเรียนในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนให้พัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น
  3. การเรียนรู้ถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ช่วยสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เข้าใจถึงหลักของการพึ่งตนเองอย่างแท้จริง และนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

1 มีนาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ::

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอภิญญา อุดมเวช

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

  1. รายงานฉบับสมบูรณ์

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา