ผลงาน   >>  พลังงาน  >>  สัมมนาปิดโครงการ “จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและวัตถุดิบ (Input)และของเสียปล่อยออกมา (Output) ของอุปกรณ์/ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง เตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และกระติกน้ำร้อน”

   

  โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน (BRESL)
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองฉลาก"

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช (ชั้น 6) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองฉลาก" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling (BRESL) ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช (ชั้น 6) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

จึงใคร่ขอเรียน เชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน (จำนวน 2 ท่าน) เข้าร่วมฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2 และ 3) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
มาที่ ::
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณจันทนา โดดเสนา หรือ คุณนฤเทพ เล็กศิวิไล
โทรศัพท์: 0-2503-3333 ต่อ 308 หรือ 330
โทรสาร : 0-2504-4826-8
อีเมล : jantana@tei.or.th, naruetep@tei.or.th

 

 

 


 

 
ประชาสัมพันธ์

::9 - 10 กุมภาพันธ์ 2555
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองฉลาก"

::ดาวน์โหลด

  1. รายละเอียด
  2. กำหนดการ
  3. จดหมายเชิญ
  4. แบบตอบรับ
  5. แผนที่สถานที่จัดงาน

(ฟรี..ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา