ผลงาน   >>  พลังงาน  >>  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ

   

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

การสัมมนาการผลิตพลังงานจากขยะ

ดาวน์โหลด

การผลิตพลังงานจากขยะและ
แนวทางความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากขยะของท้องถิ่น

 1. ผศ.ดร. สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ และ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฎ
 2. ผศ.ดร. กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส และ ดร. คมศิลป์ วังยาว
 3. ผศ.ดร. สุธรรม ปทุมสวัสดิ์
 4. ผศ. บุญมา  ป้านประดิษฐ์
 5. ดร. พิรียุตม์  วรรณพฤกษ์
 6. ดร. พูนศักดิ์  จันทร์จำปี
 7. ดร. ศรัลย์  ปานศรีพงษ์
 8. Dr. Eddie Young
 9. นายอรรถวุทธิ์  รื่นเริงใจ
 10. นายศักดิ์ชัย   ทรัพยประเสริฐ
 11. นายประยุทธ  ถนอมบุญ
 12. นายอุดร  ระโหฐาน
 13. นายชัยพัฒน์  ไชยสวัสดิ์
 14. นายรวีโรจน์  ชัยพิมลผลิน
 15. นางเพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา