ผลงาน   >>  พลังงาน  >>  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ  >>  สำรวจข้อมุลการจัดการขยะ

   

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ
สำรวจข้อมูลการจัดการขยะ


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ข้อมูลโครงการ
 2. แผ่นพับ
  2.1 แผ่นพับความรู้ W2E
  2.2 แผ่นพับ W2E อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ
  2.3 แผ่นพับ W2E ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
 3. การผลิตพลังงานจากขยะ
 4. การผลิตพลังงานจากขยะและแนวทางความเป็นไปได้ของท้องถิ่น
  ดาวน์โหลด

  1. ผศ.ดร. สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ และ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฎ
  2. ผศ.ดร. กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส และ ดร. คมศิลป์ วังยาว
  3. ผศ.ดร. สุธรรม ปทุมสวัสดิ์
  4. ผศ. บุญมา  ป้านประดิษฐ์
  5. ดร. พิรียุตม์  วรรณพฤกษ์
  6. ดร. พูนศักดิ์  จันทร์จำปี
  7. ดร. ศรัลย์  ปานศรีพงษ์
  8. Dr. Eddie Young
  9. นายอรรถวุทธิ์  รื่นเริงใจ
  10. นายศักดิ์ชัย   ทรัพยประเสริฐ
  11. นายประยุทธ  ถนอมบุญ
  12. นายอุดร  ระโหฐาน
  13. นายชัยพัฒน์  ไชยสวัสดิ์
  14. นายรวีโรจน์  ชัยพิมลผลิน
  15. นางเพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง
 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา