ผลงาน   >>  พลังงาน  >>  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ

   

  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตขยะให้กับ อปท. ชุมชนและประชาชนทั่วไปเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ ข่าวสารการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานจากขยะสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะและการผลิตพลังงานจากขยะสนับสนุนการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน ให้มีข้อมูลและทางเลือกในการตัดสินใจและวางแผนในการผลิตพลังงานจากขยะ จำนวน 20 แห่ง ทั่วประเทศ

ผลกระทบต่อสังคม::

  • ช่วยแก้ไขปัญหาบ่อขยะเต็ม
  • ลดความเสี่ยงจากปัญหาไฟไหม้บ่อขยะ
  • ได้รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
  • มีแนวทางในการนำขยะที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
  • ได้รับการออกแบบระบบกำจัดขยะเบื้องต้น
  • ได้รับสื่อเผยแพร่ความรู้ในการผลิตพลังงานจากขยะ อาทิ วิดีทัศน์ แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ เป็นต้น

ีระยะเวลาดำเนินงาน::

10 เดือน พฤษภาคม 2558–กุมภาพันธ์ 2559

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้จัดการโครงการ::

คุณวิลาวรรณ น้อยภา

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา