ผลงาน   >>  พลังงาน  >>  ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน (BRESL)

   

  โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน (BRESL)

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

BRESL เป็นโครงการที่ United Nations Development Programme (UNDP) ได้รับเงินสนับสนุนจาก Global Environment Facility (GEF) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ภายใต้การกำกับขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ซึ่งประเทศที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม บังกลาเทศ ปากีสถาน และไทย โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเร่งให้มีการนำมาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน หรือ ES&L (Energy Standards and Labeling) ไปใช้ในภูมิภาคเอเชียซึ่งจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานเนื่องมาจากการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง รวมถึงการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานและฉลากของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียให้มีความสอดคล้องเข้ากันได้ ซึ่งสินค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการ BRESL ประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, พัดลม, มอเตอร์, CFLs และบัลลาสต์ กิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วย:

  1. การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านมาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงานและการดำเนินโครงการ Carbon Footprint
  2. การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้สามารถการดำเนินโครงการมาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงานและโครงการCarbon Footprint ได้
  3. การเสริมสร้างความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงาน
  4. การส่งเสริมความร่วมมือด้านมาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงานในระดับภูมิภาคเพื่อให้ประเทศไทยและประเทศที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาและดำเนินโครงการในประเทศของตนได้
  5. การดำเนินโครงการนำร่องเพื่อสาธิตการดำเนินงานโครงการในด้านต่างๆที่ทำให้เกิดการยอมรับวิธีการทดสอบและมาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงานในระดับภูมิภาคร่วมกัน

ผลกระทบต่อสังคม::

โครงการเริ่มในเดือนมกราคม 2554 จึงยังไม่สามารถชี้ผลกระทบได้ชัดเจน

ีระยะเวลาดำเนินงาน::

กุมภาพันธ์ 2553 - ธันวาคม  2557

ผู้สนับสนุนโครงการ::

UNDP / TGO

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสรวงระวี จันทร์หอม

 

 

 


 

 
ประชาสัมพันธ์

:: 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2555
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองฉลาก"

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา