ผลงาน   >>  พลังงาน  >>  Coal and its Impact on the Environment

   

 

Coal and its Impact on the Environment

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มพลังงาน และ กลุ่มมลพิษ)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

The Thailand Business Council for Sustainable Development commissioned this report to assess the environmental costs of the projected increase in the use of coal in Thailand to the year 2006. Domestic consumption of coal in 1992 was 12.5 million tonnes. This expected to increase to about 25 million tonnes per annum by the middle of the next decade. Most of this increase will come from imported coal which is far lower in sulphur content than domestic coal. Sulfur content is an important determinant of the emission of sulfur dioxide form the combustion of coal. To meet industrial emission standards on SO2 either the sulfer content in the burned coal has to be low, or SO2 has to be removed from the exhaust gases.

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2538

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา