ผลงาน   >>  พลังงาน  >>  การศึกษาผลกระทบจากการใช้ลิกไนต์

   

  โครงการการศึกษาผลกระทบจากการใช้ลิกไนต์

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ลิกไนต์ในอุตสาหกรรมและการผลิตกระแส ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และแนวทางในการควบคุมมลพิษ เพื่อประกันความมั่นใจให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารรายงานสรุปผลการวิจัยและได้เผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2536 - 2538

ผู้สนับสนุนโครงการ::

องค์กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) (เดิมชื่อ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย)

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา