ผลงาน   >>  พลังงาน  >>  Support for National Research and Development (R&D) in Energy and Environment

   

 

Support for National Research and Development (R&D) in Energy and Environment


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

The main objectives of the project are to examine the current situation of the need assessment of the research community in Thailand; design the conceptual framework including the topics of the research projects in order to create new researches; coordinate all concerned parties; collect proposals and gather data and information from all the sources to develop database; monitor the progress; and integrate and disseminate all the results to the publics.

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2541 - 2542

ผู้สนับสนุนโครงการ::

The Thailand Research Fund

 

 

 


 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา