ผลงาน   >>  พลังงาน  >>  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ

   

  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตขยะให้กับ อปท. ชุมชนและประชาชนทั่วไปเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ ข่าวสารการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานจากขยะสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะและการผลิตพลังงานจากขยะสนับสนุนการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน ให้มีข้อมูลและทางเลือกในการตัดสินใจและวางแผนในการผลิตพลังงานจากขยะ จำนวน 20 แห่ง ทั่วประเทศ

ผลกระทบต่อสังคม::

  • ช่วยแก้ไขปัญหาบ่อขยะเต็ม
  • ลดความเสี่ยงจากปัญหาไฟไหม้บ่อขยะ
  • ได้รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
  • มีแนวทางในการนำขยะที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
  • ได้รับการออกแบบระบบกำจัดขยะเบื้องต้น
  • ได้รับสื่อเผยแพร่ความรู้ในการผลิตพลังงานจากขยะ อาทิ วิดีทัศน์ แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ เป็นต้น

ีระยะเวลาดำเนินงาน::

10 เดือน พฤษภาคม 2558–กุมภาพันธ์ 2559

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้จัดการโครงการ::

คุณวิลาวรรณ น้อยภา

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา