ผลงาน   >>  การจัดการสิ่งแวดล้อม  >>  โครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559   >>  นโยบายควรไปทางไหน : ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทางออกหนึ่งของขยะชุมชน...ท้องถิ่นพร้อมหรือยัง
   

 

โครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

เสวนาวิชาการ "นโยบายควรไปทางไหน : ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทางออกหนึ่งของขยะชุมชน...ท้องถิ่นพร้อมหรือยัง"


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

การเสวนา “นโยบายควรไปทางไหน : ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทางออกหนึ่งของขยะชุมชน ...ท้องถิ่นพร้อมหรือยัง”

กำหนดการ

ผู้ร่วมเสวนา : (ดาวน์โหลด Presentation)

  1. ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. นางสาวธารทิพย์ เศรษฐชาญวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. นายเทียนชัย ชื่นศิริพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ Waste to Energy Business, Energy-CBM, SCG-CBM บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
  4. นายกิตติ เก่งกิตติภัทร ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์  
 
 
ประชาสัมพันธ์


สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา