ผลงาน   >>  การจัดการสิ่งแวดล้อม  >>  The Establishment of An Asia-Europe Environmental Technology Centre (AEETC)
   

 

The Establishment of An Asia-Europe Environmental Technology Centre (AEETC)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

During the Asia-Europe Meeting (ASEM) in Bangkok in March 1996, Thailand proposed the establishment of an Asia-Europe Environmental Technology Centre (AEETC) in Thailand. This proposed AEETC was envisaged to promote collaboration between Asia and Europe in the field of environmental management mutually beneficial to the two regions, and to complement existing national environmental institutions in various Asian Countries.

This proposed Centre was seen as an effective means of collaboration between the two regions to enhance:

  1. Trade flows in environmental services and technologies,
  2. Exchange of scientific and technological expertise,
  3. The knowledge and understanding of tropical environmental, ecological systems and natural resources, and
  4. Capabilities of national environmental institutions.

The Terms of Reference (TOR) for the preparation of a proposal for the establishment of the AEETC was prepared by the Thai authorities and forwarded to the EU and the government of Japan in early July 1996. In consequence, in accordance with the TOR, international experts were selected from Japan, Europe and Thailand and two Thai local experts were nominated by the Thai authorities.

ผลกระทบต่อสังคม::

มีการจัดตั้งศูนย์ AEETC ขึ้นในประเทศไทยเพื่อดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียและยุโรป ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผ่านทาง 1) การแลกเปลี่ยน (ซื้อขาย) เทคโนโลยีและบริการด้านสิ่งแวดล้อม 2) การแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และ 4) การส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

กันยายน 2539 – มีนาคม 2540

ผู้สนับสนุนโครงการ::

DEQP

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา