ผลงาน   >>  การจัดการสิ่งแวดล้อม  >>  เครือข่ายการดำเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด
   

 

โครงการเครือข่ายการดำเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เครือข่ายการดำเนินงานด้านนิเวศน์เศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด (Thailand Network of Eco-effiency and Cleaner Production ) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลโดยสมัครใจจากส่วนต่างๆในประเทศไทยที่ต้องการกระตุ้นผลักดัน สนับสนุนและดำเนินการกิจกรรมด้านการป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาดของประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แหล่งกำเนิดในเชิงรุก เป็นพื้นฐานและเครื่องมือในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ทำให้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นไปในเชิงรุกต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

ผลกระทบต่อสังคม::

  • เป็นเครือข่ายด้าน CT ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (สมาชิกประมาณ 600 คน)
  • สมาชิกของกลุ่มเครือข่ายรวม 300 ท่าน ร่วมกันพิจารณา ร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันมลพิษของประเทศไทย (Draft Thailand National Pollution Prevention Action Plan)

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2544 - 2546; 24 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

CPIE และ US-TPD

 

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา