ผลงาน   >>  การจัดการสิ่งแวดล้อม  >>  มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   

 

โครงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจข้อมูลภาพรวม เกี่ยวกับสถานการณ์ ประสบการณ์ และศักยภาพในการสร้างเมืองที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงโอกาสและความท้าทายในการดำเนินการ กับภาคเอกชน พร้อมทั้งรวบรวมกรณีตัวอย่างว่าภาคีต่างๆ ในการทำให้เมืองมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบต่อสังคม::

  • นำเสนอการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบในด้านศักยภาพด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาเมืองต่างๆ ให้น่าอยู่และยั่งยืนต่อไป
  • เชื่อมโยงสู่การแก้ไขประเด็นต่างๆ ไปสู่ความยั่งยืนในท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มีนาคม 2555 - พฤษภาคม 2555

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ICLEI

ผู้จัดการโครงการ::

คุณเบญจมาส โชติทอง

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

รายงานผลการสำรวจการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา