ผลงาน   >>  การจัดการสิ่งแวดล้อม  >>  การประยุกต์กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
   

  การประยุกต์กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มพลังงาน และ กลุ่มมลพิษ)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักการ QCC (Quality Control Circle) มาใช้ในการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรสมาชิก เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผ่านกลุ่มตัวแทนจากองค์กรภาคธุรกิจ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2537 - 2538

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา