ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล  >>  Development of Environmental NGOs in Thailand

   

  Development of Environmental NGOs in Thailand


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

The importance of public participation in environmental protection had been widely accepted with a supportive role from a number of environmental NGOs in promoting public participation. The Department of Environmental Quality Promotion (DEQP) saw it essential to understand NGOs in Thailand, including their development, roles, activities and obstacles, so that a more useful and effective cooperation between the DEQP and environmental NGOs could be consolidated to protect the nation's environment.

ผลกระทบต่อสังคม::

เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและความเป็นมา กิจกรรมต่างๆ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการต่างๆของNGOs ในประเทศไทย อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประสาน ส่งเสริมและพัฒนา NGOs ต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

30 มิถุนายน 2537 - 31 มีนาคม 2538; 10 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

DEQP

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ