ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล  >>  Decentralizing Environmental Management - Participatory Approach (Phuket Study)

   

  Decentralizing Environmental Management - Participatory Approach (Phuket Study)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

This project focused on the potential for community participation of urban environmental management. The province of Phuket was chosen as the site for this 12-month activity. Financially supported by the Ministry of Science, Technology and Environment (MOSTE) via the US Agency for International Development (USAID) under the Management of Natural Resources (MANRES) project for Thailand, the study had 4 main objectives. The first objective was to seek the most appropriate structure for multipartite co-operation which would ensure the sustainability of effective environmental management.

The second objective was to evaluate the effectiveness of the most recent government environmental strategies, including declaring certain areas "environmental protection zones" and "pollution control zones", allowing provinces to prepare its own provincial environmental action plans, and establishing an Environmental Fund.

The third objective was to assess the effectiveness of using land-use control as a measure for environmental management by studying the consequences of newly revised land-use controls applied to the inner town of Phuket for the conservation of the historic Sino-Portuguese styled architecture.

The final objective was to determine if any meaningful causal relationship existed between decentralization and successful environmental management.

ผลกระทบต่อสังคม::

สร้างความรู้ความเข้าในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินงาน::

1 สิงหาคม 2537 - 31 กรกฎาคม 2538; 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

USAID

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ