ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล   >>  Strengthening the Right to Information to Improve Public Health and Environmental Quality
  >>  เวทีเสวนาวิชาการ "การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเชิงรุก: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ"
   

 

เวทีเสวนาวิชาการ "การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเชิงรุก: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ"
ภายใต้ โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการใช้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อปรับปรุงสุขภาพของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น”
(Strengthening the Right to Information to Improve Public Health and Environmental Quality: STRIPE)

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มธรรมาภิบาล และ กลุ่มมลพิษ )


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

 
 
ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร:

สิ่งพิมพ์ / บทความ