ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล   >>  Strengthening the Right to Information to Improve Public Health and Environmental Quality
   

 

Strengthening the Right to Information to Improve Public Health and Environmental Quality

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มธรรมาภิบาล และ กลุ่มมลพิษ)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

This project is aimed to improve access to environmental (air and water pollution control) and health-related information. Specific objectives are:

  • Empower communities in Thailand to improve their environmental health through improved access to information;
  • Improving the implementation of the Freedom of Information (FOI) law in Thailand by strengthening domestic constituencies demanding environmental information;
  • Strengthen or accelerate the official collection, analysis, and dissemination and use of pollution control data on environmental conditions (water and air), and on point-source pollution releases (e.g.: inspection, regular monitoring data, incident, compliance report, public complaint report);
  • To shift governmental definitions of access to information from “reactive” to “proactive” release of information, emphasizing availability, publicity, and usability.

ผลกระทบต่อสังคม::

It is anticipated that the proposed activities will:

  • strengthen capacity of local community on their right to information;
  • improve the implementation of article 9(8), and thus environmental and health information is released proactively;
  • improve transparency and accountability in working process of government system.  

ระยะเวลาดำเนินงาน::

February 2011 – September 2012 (1 year and 8 months)

ผู้สนับสนุนโครงการ::

Open Society Foundation (OSE) through World Resources Institute (WRI)

ผู้อำนวยการโครงการ::

Dr.Somrudee Nicro

ผู้จัดการโครงการ::

Saniwan Buaban

 
 
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเชิงรุก: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" (เสวนา)
: 6 พฤศจิกายน 2555

สิ่งพิมพ์ / บทความ