ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล  >>  เครือข่ายนักวิชาการเพื่อมาบตาพุด

   

  โครงการเครือข่ายนักวิชาการเพื่อมาบตาพุด


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

Thailand Environment Institute (TEI) has been granted support from SENSA to:

  1. Print 1,000 copies of the first TAI Asia report, a publication of findings of and recommendations from TAI assessments in nine TAI partner countries in Asia and
  2. To initiate For-MapTaPhut Coalition and support its initial activities, namely three knowledge forums and project document on a project document on participatory EIA monitoring.

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. TAI Asia Regional Report It is expected that findings and recommendations in the book would facilitate discussions, debates and policy advocacy in participating countries. Moreover, The book is a showcase of what could be achieved from collaboration, combining strengths, sharing ideas and knowledge from research and advocacy between CSOs.
  2. Knowledge Support for Map Ta Phut. These knowledge forums are a valuable platform for various sectors and stakeholders to learn from each other and empower one another, at least while democratisation of public policy processes, especially those that have environmental impacts, remains unfledged.
  3. Project document on participatory EIA monitoring It is expected the participatory action research (PAR) on multi-stakeholder EIA participatory monitoring would promote transparency, facilitate socially constructive dialogues, and help heal the wound and rebuild trust among the stakeholders.

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ธันวาคม 2553 - พฤษภาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

Swedish Environmental Secretariat for Asia (SENSA)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

  1. TAI Asia Report
  2. สถานการณ์มาบตาพุด: มลพิษ สุขภาพ และผังเมือง
  3. สุขภาพมาบตาพุด: รู้ทันโรค รู้ทันมลพิษ ชีวิตยืนยาว
  4. ทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุด และพื้นที่กันชน