ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  ผังเมืองรวมชุมชนโคกตูม จ.ลพบุรี

   

 

โครงการผังเมืองรวมชุมชนโคกตูม จ.ลพบุรี

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มเมืองน่าอยู่ และ กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)


กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

วางและจัดทำผังเมืองในพื้นที่ราว 300 ตร.กม. เป็นครั้งแรก

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ภาคีที่เกี่ยวข้องยอมรับในกระบวนการวางผังมากขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมมากขึ้น
  2. พบพื้นที่ที่ควรได้รับการสงวนคุ้มครอง (พื้นที่ภูเขา อ่างเก็บน้ำ พื้นที่เกษตรชั้นดี และพื้นที่ทางโบราณคดีที่มีคุณค่า)
  3. ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะการจัดการน้ำ (แก้มลิง) และการระบายน้ำ 
  4. ได้เสริมโครงการก่อนหน้าโครงการวางผังเมืองรวม คือการวางผังชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Greenmap) ทำให้เกิดผังและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และความรู้ความเข้าใจในงานผังเมืองแก่ชุมชนท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง

ระยะเวลาดำเนินงาน::

เริ่มสัญญาโครงการเมื่อ 7 พฤษภาคม 2552 ระยะ 18 เดือน สิ้นสุดการขยายสัญญา เมื่อ 3 สิงหาคม 2553 (อยู่ในระยะขอขยายสัญญาครั้งที่ 2)

ผู้สนับสนุนโครงการ::

เทศบาลตำบลโคกตูม

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสำราญ  มีสมจิตร

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา