ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  การวางแผนการจัดการเดินทางและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ตามแนวคิดการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำ

   

 

โครงการวางแผนการจัดการเดินทางและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ตามแนวคิดการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำ


กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

เพื่อดำเนินการวางแผนการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายในเทศบาลนครเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

ผลกระทบต่อสังคม

  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำกับภาคีเครือข่ายในเทศบาลนครเชียงใหม่ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมัน
  2. เสนอแนวคิดการวางแผนจัดการเดินทางและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ภาคธุรกิจ นักวิชาการ และเครือข่ายชมรมจักรยาน ต่อคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่
  3. เตรียมรายละเอียดโครงการต่อเนื่องระยะต่อไปในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าในเมืองเชียงใหม่กับ GIZ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการประชุม

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม 2560

ผู้สนับสนุนโครงการ

GIZ

ผู้จัดการโครงการ

ดร. จุฑาทิพย์ มณีพงษ์

 
 
ประชาสัมพันธ์


 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา