ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  Local Agenda 21: Local Authorities’ Initiatives in Support of Agenda 21

   

 

Local Agenda 21: Local Authorities’ Initiatives in Support of Agenda 21


กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

The objective of this project was twofold. Firstly, it was to review the progress of the work undertaken by local authorities in response to Agenda 21. Secondly, it aimed to help the Office of Environmental Policy and Planning (OEPP) strengthen Tambon Administration Organizations (TAOs) in safeguarding their local environment. This project took two TAOs, Bang Namphung and Bangpla, in Samut Prakan province as its case studies.

ผลกระทบต่อสังคม::

องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ได้เรียนรู้แนวทางและบทบาทของตนเองในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกระจายอำนาจ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

1 กันยายน 2541 - 31 มกราคม 2542; 5 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

OEPP

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา