ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  รักษ์อยุธยา

   

  รักษ์อยุธยา

กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ดำเนินการร่วมกับกรมศิลปากร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเป้าหมายในการจัดตั้งกองทุนรักษ์อยุธยา เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เป็นมรดกโลกให้อยู่ในสภาพดี จึงได้มีการดำเนินงานใน 2 แนวทางหลัก คือสนับสนุนการจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานที่สำคัญ และรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติ อาทิเช่น กิจกรรมโบราณคดีสัญจร “ตามรอยอยุธยา..ค้นหาประวัติศาสตร์” การสัมมนาทางวิชาการประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2537 - 2538

ผู้สนับสนุนโครงการ::

องค์กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) (เดิมโครงการชื่อ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย)

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา