ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  Sustainable Cities

   

 

Sustainable Cities


กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

TEI undertook a policy study for the Office of Environmental Policy and Planning (OEPP) on the “sustainable city” issue under the framework of Agenda 21 (Chapter 7). The implementation of “sustainable city” concept encompassed many aspects, including land-use, energy, transportation, waste management and people’s participation. TEI assisted the OEPP in preparing a project document for implementing sustainable cities in Thailand. Phuket and Nakhon Srithammarat were selected for the implementation sites.

  • Project 1 Participatory Planning for Cultural Towns, Nakhon Srithammarat Municipal Area
  • Project 2 Participatory Planning for Tourist Coastal Towns, Chalong District, Phuket

ผลกระทบต่อสังคม::

ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันโดยอาศัยหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และในขณะเดียวกันเน้นการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งท้องถิ่นนั้น

ระยะเวลาดำเนินงาน::

1 พฤศจิกายน 2541 - 31 มีนาคม 2542; 5 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

OEPP, DANCED

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา