ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

   

 

โครงการผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มเมืองน่าอยู่ และ กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ประเมินผลผังและวางผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 หลังหมดระยะประกาศบังคับใช้ฯ 5 ปี (ขณะนี้อยู่ในขั้นหมดระยะขยายการบังคับใช้ผังปีที่ 6-7 และอยู่ในขั้นเสนอเทศบัญญัติบังคับใช้ผังเป็นปีที่ 8) พื้นที่วางผังราว 80 ตร.กม. ประชากรราว 70,000 คน

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ภาคีที่เกี่ยวข้องยอมรับในกระบวนการวางผังมากขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมมากขึ้น
  2. พบพื้นที่ที่ควรได้รับการสงวนคุ้มครอง (พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ศักดิ์สิทธิอันเป็นอัตลักษณ์ชุมชน) ซึ่งผังเดิมไม่ได้ให้ความสำคัญ
  3. การแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างบูรณาการตลอดระยะ 5 ปีอย่างต่อเนื่องทำให้ภาวะน้ำท่วม 2 ครั้งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เมืองทุ่งสงไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังยาวนานเช่นในอดีตอีกแล้ว
  4. อปท.ในพื้นที่วางผังเห็นความสำคัญและสร้างฉันทามติจากเวทีการมีส่วนร่วมในหลายเรื่องสำคัญที่เป็นการคุ้มครองสงวนพื้นที่ และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน เช่น การกำหนดย่านอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ (โรงปูน และเหมืองแร่) การขยายเขตทางถนนโครงการเพื่อเพิ่มคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน::

เริ่ม 22 ธันวาคม 2551 ระยะ 18 เดือน สิ้นสุดการขยายสัญญา 29 มกราคม 2555

ผู้สนับสนุนโครงการ::

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสำราญ  มีสมจิตร

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา