ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558
   

  โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ระดมความคิดขับเคลื่อนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของไทย


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 60 ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลช จ.เลย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้มไทย ได้มีการจัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น การดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2559 มีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ในภาคอีสานร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เผยถึงการจัดประชุมครั้งนี้ว่า ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพอันดับต้นๆของโลก แล้วสิ่งที่เราพบในปัจจุบันความหลากหลายในชีวภาพเหล่านั้นมันเริ่มถดถอยลง และเป็นที่ทราบว่าสาเหตุหลักมาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล ระหว่างการพัฒนาที่ทำให้มีผลกระทบสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในสิ่งแวดล้อมก็คือความหลากหลายหลายของชีวภาพของชุมชน ปัจจุบันเรื่องของความหลากหลายจากการประเมินของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เราพบว่าความเสื่อมโทรมของสภาพธรรมชาติทำให้ความหลากหลายลดน้อยถดถอยลง จึงเป็นที่มาของ สผ.ได้ทำแผนปฏิบัติการติดตามการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 ที่ผ่านไปแล้ว ว่า แผนการปฏิบัติดังกล่าวซึ่งทำไปมีผลออกมายังไง เพื่อให้มีคำตอบ เดินแผนแม่บทหลักของความหลากหลายที่ชีวภาพที่ ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในเวทีโลก ซึ่งหนึ่งในหลักของภาคีทุกประเทศจะต้องทำกลยุทธและแผนปฏิบัติ ซึ่งของไทยเราได้ทำเป็นเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีแผนแม่บทแล้ว เราจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการขึ้นมา เพื่อดูว่าเราได้ปฏิบัติได้ตามแผนแม่บทได้ผลหรือเปล่า

ในการประชุมในวันนี้เพื่อมาทำการประเมิน ดูภาคส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำการเลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ในแผนที่เราได้ทำไปในปี 2558- 2559 จะมีผลสะท้อนไปถึงแผนแม่บทหรือเปล่า การจัดการประชุมครั้งนี้เราคาดหวังจะได้รับมุมมองทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการวัดผลสะท้อนและมีช่องโหว่ของแผนการปฏิบัติงานมีอยู่จุดไหน ซึ่งเราจะมีการจัดประชุมทั้งหมดทั้ง 4 ภาค เอาผลที่ได้มาปรับกระบวนการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติชุดใหม่ในปี 2560-2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ครม.เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อจะทำให้แผนนี้ได้ขับเคลื่อนไปต่อแผนแม่บทของประเทศ ต่อไป
ส่วนในประเด็นของความหลากหลายชีวะภาคในจังหวัดเลย จะเห็นว่าปัจจุบันเมื่อมนุษย์มีการอยู่อาศัยใกล้เขตป่า และการขยายตัวพื้นที่ทำการเกษตร จึงหลีกหนีไม่พ้นกับวิถีชีวิตของสัตว์ป่า อย่างกรณีเรื่องของช้าง ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง  ที่มีช้างลงทำร้ายคนและกินพืชพันธุ์ของชาวบ้าน ความจริงช้างป่าเขามีเส้นทางหากินของเขาอยู่ แต่เราได้รุกเข้าไปทำการเกษตรใกล้ป่า และได้ปลูกพืชที่เป็นอาหารช้าง ช้างก็เริ่มจะสะดวกจากเดิมต้องเข้าไปหากินในป่าลึก ประกอบกับความแห้งแล้ง สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ความสมบูรณ์อาหารในป่าก็น้อยลง สัตว์ป่าก็จะหาแหล่งอาหารใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้น หาแหล่งอาหารง่ายขึ้นที่มนุษย์ปลูกไว้ เช่นอ้อย กล้วย นั้นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เหมือนกับช้างมาทำร้ายและสร้างความเสียหายให้ ความจริงเราเข้าไปบุกรุกและอยู่ใกล้เขา ฉะนั้นแนวทางภาครัฐป้องกันเราเห็นความสำคัญของคนและสัตว์ ความหลากหลายของชีวิตยังคงอยู่ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็ต้องพยายามหลีกผลกระทบ ในหลักการของกระทรวงทรัพย์ คือใช้หน่วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความรู้กับคนที่อยู่ใกล้เคียง และพยายามสร้างแนวกันชน พร้อมกับไปเพิ่มความสมบูรณ์ในป่าลึกเป็นแหล่งอาหารช้าง เพื่อให้ช้างเข้าไปอยู่ป่าลึก เปลี่ยนวิถีชีวิตระหว่างช้างกับคนมีผลกระทบกันน้อยลง แต่ทั้งนี้ประชาชนต้องเข้าใจว่า การบุกรุกหรือการขยายพื้นที่ทำการเกษตรผลกระทบในระยะสั้นอาจมองไม่เห็นแต่ในระยะยาวจะมีผลกระทบที่เป็นมุมกว้าง ถ้ามนุษย์ยังคงบุกรุกป่าปัญหาก็ไม่มีวันหมดสิ้นไป ความหลากหลายของชีวภาพยังคงมีปัญหาต่อไป

 

 

 

 
ข่าวสาร
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา