ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการการจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรแร่ของประเทศไทย
   

  โครงการการจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรแร่ของประเทศไทย

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เพื่อรวบรวมข้อมูลศักยภาพทรัพยากรแร่ของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยี GIS และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรแร่ทั้งในรูปของแผนที่ ซีดีรอม และการเผยแพร่บนระบบเครือข่ายทั้งในลักษณะ Internet และ Intranet โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น ศักยภาพและแหล่งแร่ของประเทศไทย สถิติการผลิต การใช้และการบริโภคทรัพยากรแร่ของประเทศไทย พร้อมทั้งรวบรวมกฎระเบียบต่างๆ ตามกฎหมายแร่ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการนี้คือ กรมทรัพยากรธรณีสามารถเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรแร่ให้กับประชาชนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ทำให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ของทรัพยากรแร่ในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  2. ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ
  3. โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลเป็นข้อมูลทรัพยากรในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานระดับต่างๆ
  4. ช่วยให้ความรู้ทั่วไปด้านทรัพยากรแร่ศักยภาพแร่ในประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลทางด้านอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการทรัพยากรแร่ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในงานด้านต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2545; 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมทรัพยากรธรณี

 

 

 

 

 
ข่าวสาร

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา