ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการบูรณาการคุณค่าความหลายหลายทางชีวภาพสู่แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
   

  โครงการบูรณาการคุณค่าความหลายหลายทางชีวภาพสู่แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ศึกษารวบรวมองค์ความรู้และสถานการณ์และระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศเมือง พร้อมกับพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย และผลักดันให้เกิดการวางแผนจัดการเกษตรและการพัฒนาเมืองไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน

โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการศึกษาระบบนิเวศเกษตรในจังหวัดน่าน และศึกษาด้านระบบนิเวศเมืองร่วมกับ (1) เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย (2) เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง และ (3) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เกิดการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป้าหมาย
  2. ความตระหนักของประชาชนในท้องถิ่นและถึงสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มกราคม - ธันวาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กองทุนสิ่งแวดล้อมของบริษัทมิตรซุย

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร. จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณวิลาวรรณ น้อยภา

 

 
ข่าวสาร

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา