ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  National Workshop on Biodiversity Network
   

  National Workshop on Biodiversity Network

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

NRM proposed to an ASEAN biodiversity meeting in Jakata in February that an Asian biodiversity network be set up to conduct the various networking functions among parties of the Convention on Biological Diversity. This was modified and adopted at the meeting. BRT has agreed to fund the first national consultation workshop in Thailand, which will lead to a formal formulation of such a network. Discussions in this first meeting will cover an update on current status of Thailand’s retification of the CBD, network structure, functiona and activities, including cooperation with the government sector. It is hoped that two proposals (one on forestry and one on access and benefit sharing) prepared by NRM will be considered and adopt for initial funding by BRT at the meeting.

 

 

 

 

 
ข่าวสาร

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา